Chính sách đổi trả và bảo hành

A. Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành áp dụng cho tất cả các sản phẩm nhôm kính, sản phẩm cửa, cấu trúc được cung cấp/gia công lắp đặt bởi công ty Nhôm Kính Huỳnh Đạt.

I. Sản phẩm áp dụng

  1. Phạm vi

Chính sách bảo hành Nhôm Kính Huỳnh Đạt áp dụng cho tất cả các sản phẩm được thi công, sản xuất, gia công lắp đặt bởi Công ty Cổ phần Sản xuất Thương Mai Huỳnh Đạt. Quá trình thực hiện bảo hành yêu cầu các sản phẩm này cần có hóa đơn chứng từ, hợp đồng và phiếu bảo hành đầy đủ.

  1. Phụ kiện áp dụng

Đối với bảo hành phụ kiện, Huỳnh Đạt sẽ áp dụng chính sách bảo hành tất cả hệ phụ kiện đồng bộ đi kèm khi lắp đặt sản phẩm. Thời gian bảo hành của mỗi phụ kiện đồng bộ là khác nhau, chúng tôi có liệt kê chi tiết trong hợp đồng cung cấp dịch vụ.

  1. Sản phẩm không áp dụng

Chính sách bảo hành sản phẩm của Huỳnh Đạt sẽ không áp dụng đối với các sản phẩm bị hư hại trong quá trình sử dụng do sử dụng không đúng cách. Ví dụ các trường hợp sau:

  • Kính cường lực bị vỡ, nứt do va chạm mạnh.
  • Phụ kiện bị móp méo, các cấu trúc nhôm, sắt bị móp méo do va chạm mạnh.

II. Thời gian bảo hành

Thời gian bảo hành của các sản phẩm lắp đặt hoàn thiện và của hệ phụ kiện đồng bộ mỗi sản phẩm là khác nhau. Chi tiết thời gian bảo hành được Huỳnh Đạt liệt kê trong hợp đồng thi công lắp đặt và phiếu bảo hành dịch vụ.

III. Tài liệu bảo hành

Mỗi sản phẩm được thi công lắp đặt bởi Huỳnh Đạt có thời gian bảo hành chi tiết trong hợp đồng thi công lắp đặt và phiếu bảo hành.

Trong đó, hợp đồng thi công lắp đặt được kí kết trong giai đoạn đầu cung cấp dịch vụ. Còn phiếu bảo hành có xác nhận của Huỳnh Đạt sẽ được bàn giao cho khách hàng, sau khi tiến hành nghiệm thu sản phẩm lắp đặt hoàn thiện.

B. Chính sách đổi trả sản phẩm

Chính sách đổi trả sản phẩm áp dụng cho các sản phẩm lắp đặt hoàn thiện và hệ phụ kiện sản phẩm đồng bộ. Để được đổi trả, các sản phẩm này phải có đầy đủ hóa đơn, hợp đồng, phiếu bảo hành có xác nhận của Huỳnh Đạt.

Đối với sản phẩm là phụ kiện đồng bộ, chính sách đổi trả áp dụng đổi mới 1 1 phụ kiện chính hãng nếu gặp các lỗi hỏng hóc kỹ thuật trong thời gian bảo hành.